Teamcoaching- Werken aan samenwerking!!!

Hebben jullie het lef om het hele plaatje te bekijken?

Teams kunnen ondanks alle inzet en goede wil, op allerlei manieren vastlopen. Soms helpen de oplossingen die we voor dit soort problemen inzetten; we gaan teambuilden, opleiden, strakker sturen, reorganiseren of een borrel drinken. Maar soms helpt dit niet en wordt het eerder erger dan beter.

Welk werk je ook doet, als je dit soort obstakels op je weg treft, wil je dat ze opgelost worden. Je wilt dat je werk weer leuk wordt. Dat het gaat om de inhoud van je werk en het doel waarvoor je gaat. Dat de onderlinge relaties en de bijbehorende emoties niet leidend zijn in de mate van plezier in je werk.
En dat is mijn werk. Waarom? Omdat ik dat ook wil. En omdat ik geloof dat het altijd beter kan.Je kunt pas nadenken over een oplossing wanneer je begrijpt in welke patronen- je onbewust en onbedoeld- in verzeilt bent geraakt.

Het doel is dat het geheel weer gaat kloppen. Dat het werk weer soepel loopt en jullie elkaar versterken ipv in de weg zitten.
Samen gaan voor meer helderheid, meer eenvoud en meer samenhang. Daarbij kijk ik altijd naar het geheel: naar het doel, de organisatie, de mensen en de onderlinge verhoudingen. Is het gezamenlijke doel helder en inspirerend? Is het werk zo ingericht dat het voor iedereen logisch en efficiënt is? Zijn de onderlinge spelregels rechtvaardig en transparant? Zit iedereen in z’n kracht en is er over en weer vertrouwen en respect? 
Daar werken we naar toe.

Stappenplan:

Stap 1

Een goede analyse van het hoe en wat in jullie samenwerking
Heeft iedereen hetzelfde doel
Is eenieder zich bewust van zijn specifieke taak-aandeel
Er wordt gekeken naar de patronen
Er wordt gezocht naar tegenstrijdigheden , aannames die elkaar tegenwerken
Zijn de nodige vaardigheden aanwezig
Er wordt vooral niet gezocht naar een schuldige

Stap 2

Met alle betrokkenen om de tafel
Het plaatje wordt besproken
Hoe maken we een gezamenlijk doel
Waar liggen de oplossingen voor het oprapen
Welke oplossingen vragen wat meer tijd en aandacht en..
Welke logische eerste stap hoort daarbij

Stap 3

Met behulp van een op maat gemaakt plan ondersteun ik jullie verder in het bereiken van jullie doelen.

 

NB Afhankelijk van de grootte van het team of complexiteit van de opdracht werk ik samen met een gelijkgestemde passende collega uit mijn netwerk.

 

individuele-coaching